Staże- informacja

Informujemy, że dokumenty stażowe (lista obecności i dziennik stażu) po zakończonym miesiącu należy złożyć do biura projektu w ciągu 3 dni roboczych. Jednocześnie przypominamy, że każdy miesiąc stażu liczony jest w wymiarze tygodniowym- zatem należy przyjąć, że miesiąc składa się z 4 tygodni. W przypadku np. września należy zakończyć miesiąc stażu w dniu 26.09, a 29 i 30.09 przesunąć na poczet miesiąca października. W razie problemów z wypełnianiem dokumentów zapraszamy do kontaktu z biurem.