Szkolenia i kursy

Zadanie zakończone

Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch szkoleń (w wymiarze 30h) dla wszystkich uczestników projektu z zakresu: treningu społecznego i zawodowego oraz radzenia sobie ze stresem. Szkolenia odbywać się będą w grupach 15-osobowych.

Szkolenia odbędą się w maju 2014 r.

Po odbyciu szkoleń uczestnicy będą uczestniczyć w jednym wybranym przez siebie kursie. Przewidziano 3 zakresy tematyczne:

  • Kurs OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI STARSZYMI (60 h)
  • Kurs ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ŻŁOBKÓW, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH (60 h)
  • Kurs WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z PRZYGOTOWANIEM ANIMACYJNYM (60 h)

Kursy odbywać się będą w grupach 8-12 osób, w zależności od wyboru kursu. Przewidziano materiały szkoleniowe dla uczestników, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe. Termin przeprowadzenia kursów: czerwiec – lipiec 2014 r.

Celem zadania jest nabycie kwalifikacji zawodowych prowadzących do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych prowadzących do reintegracji zawodowej dzięki udziałowi w szkoleniach.