Zakończenie staży

Informujemy, iż z dniem 20 lutego 2015 r. zakończyły się półroczne staże zawodowe. Wskaźnik zatrudnieniowy określony w projekcie na poziomie 20% (6 osób) został osiągnięty.

Zakończenie cyklu indywidualnych sesji coachingowych

Informujemy, że w okresie czerwiec-październik br uczestnicy projektu brali udział w indywidualnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Internet. Każdy z uczestników odbył cykl pięciu spotkań trwających łącznie 8 godzin zegarowych. Efektem spotkań z włoskimi coachami są opracowane dla każdego uczestnika karty coachingowe. Zawierają one informacje o obszarach, na jakich skupiały się prowadzone sesje, jakie efekty przyniósł cały cykl spotkań oraz przedstawiono rekomendacje na przyszłość.

Staże- informacja

Informujemy, że dokumenty stażowe (lista obecności i dziennik stażu) po zakończonym miesiącu należy złożyć do biura projektu w ciągu 3 dni roboczych. Jednocześnie przypominamy, że każdy miesiąc stażu liczony jest w wymiarze tygodniowym- zatem należy przyjąć, że miesiąc składa się z 4 tygodni. W przypadku np. września należy zakończyć miesiąc stażu w dniu 26.09, a 29 i 30.09 przesunąć na poczet miesiąca października. W razie problemów z wypełnianiem dokumentów zapraszamy do kontaktu z biurem.

Rozpoczęcie staży

Zgodnie z harmonogramem projektu od 1 września uczestnicy projektu rozpoczną półroczne staże zawodowe w wybranych przez siebie placówkach. Jednocześnie przypominamy osobom zarejestrowanym w urzędach pracy jako osoby bezrobotne o konieczności wyrejestrowania się.