Kontakt

Biuro Projektu „Nowa Szansa”

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. 81 745 83 96 wew. 10,11

e-mail: nowaszansa@wspkorczak.eu