Poradnictwo psychospołeczne/psychologiczne

Zadanie zrealizowane

*     *     *

Pierwszym etapem kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu jest poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

Poradnictwo indywidualne polega na spotkaniu psychologa z każdym uczestnikiem projektu w wymiarze 4 godzin (2 spotkania po 2 godziny). Celem takiego spotkania jest wspólne wypracowanie indywidualnych ścieżek kariery, określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych, określenie stopnia motywacji i samooceny u uczestników projektu.

Uzupełnieniem tej formy wsparcia jest poradnictwo grupowe w wymiarze 3 godzin na 1 grupę.  Przewiduje się przeprowadzenia poradnictwa grupowego w dwóch grupach po 15 osób.

Celem zadania jest optymalne dopasowanie oczekiwań i potrzeb uczestników projektu oraz przygotowanie gruntu do wdrożenia indywidualnego coachingu prowadzonego przez partnera projektu (Formenergy).

Oferowana forma wsparcia zakłada podniesienie kompetencji osobistych oraz podniesienie motywacji do rozwoju osobistego, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej.

70% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Poradnictwo indywidualne i grupowe planowane jest na kwiecień 2014 roku.