Zakończenie cyklu indywidualnych sesji coachingowych

Informujemy, że w okresie czerwiec-październik br uczestnicy projektu brali udział w indywidualnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Internet. Każdy z uczestników odbył cykl pięciu spotkań trwających łącznie 8 godzin zegarowych. Efektem spotkań z włoskimi coachami są opracowane dla każdego uczestnika karty coachingowe. Zawierają one informacje o obszarach, na jakich skupiały się prowadzone sesje, jakie efekty przyniósł cały cykl spotkań oraz przedstawiono rekomendacje na przyszłość.