Rozpoczęcie staży

Zgodnie z harmonogramem projektu od 1 września uczestnicy projektu rozpoczną półroczne staże zawodowe w wybranych przez siebie placówkach. Jednocześnie przypominamy osobom zarejestrowanym w urzędach pracy jako osoby bezrobotne o konieczności wyrejestrowania się.