Zakończenie staży

Informujemy, iż z dniem 20 lutego 2015 r. zakończyły się półroczne staże zawodowe. Wskaźnik zatrudnieniowy określony w projekcie na poziomie 20% (6 osób) został osiągnięty.