Odbiór zaświadczeń po ukończeniu stażu

Uwaga stażyści- zaświadczenia o ukończeniu stażu zostaną wystawione i podpisane przez Koordynatora Projektu w dniu ukończenia stażu (20.02.2015 r.) Po tym terminie możliwy będzie odbiór zaświadczeń.