Archiwum kategorii: Informacje

Tłumacz jęz. angielskiego- zapytanie o cenę

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko tłumacza języka angielskiego na potrzeby tłumaczeń sesji coachingowych z udziałem uczestników projektu „Nowa Szansa”.

Szczegóły oferty:

Tłumaczenia grupowe Tłumacz- zapytanie o cenę (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Tłumaczenia indywidualne Tłumacz-zapytanie o cenę (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Termin składania ofert: 05.05.2014 

Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu „Nowa Szansa”, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

Trener szkolenia „Radzenie sobie ze stresem”- zapytanie o cenę

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Radzenie sobie ze stresem” dla uczestników projektu „Nowa Szansa”.

Szczegóły oferty Szkolenie RADZENIE SOBIE ZE STRESEM zapytanie o cenę (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Termin składania ofert: 01.05.2014 r.

Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu „Nowa Szansa”, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

Trener szkolenia „Trening społeczny i zawodowy”- zapytanie o cenę

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Trening społeczny i zawodowy” dla uczestników projektu „Nowa Szansa”.

Szczegóły oferty Szkolenie TRENING SPOŁECZNY I ZAWODOWY zapytanie o cenę (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Termin składania ofert: 01.05.2014 r.

Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu „Nowa Szansa”, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

 

Zwrot kosztów dojazdu

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Dokumenty:

Osoby dojeżdżające komunikacją podmiejską, PKP:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DO CELÓW ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU (do pobrania)

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA DO CELÓW ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU (do pobrania)

Należy dołączyć bilety przejazdu w obie strony na zajęcia w ramach projektu.

Osoby dojeżdżające samochodem:

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA DO CELÓW ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU (do pobrania)

OŚWIADCZENIE OSOBY DOJEŻDŻAJĄCEJ SAMOCHODEM (do pobrania)

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻONEJ jeżeli uczestnik jest dowożony przez kogoś (do pobrania)

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU jeżeli uczestnik nie jest właścicielem samochodu (do pobrania)

Należy dołączyć dowód rejestracyjny i prawo jazdy (xero z własnoręcznym podpisem).

Termin zamknięcia rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu „Nowa Szansa” prowadzona będzie do dnia 5.04 br. (sobota) do godz. 15.00. Komplet dokumentów można składać bezpośrednio do Biura Projektu (od poniedziałku do piątku) oraz w Dziekanacie (w sobotę). Dokumenty można także przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) lub elektroniczną.

 

Zaświadczenia z urzędu pracy i ops- uwagi

Osoby bezrobotne i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zainteresowane udziałem w projekcie „Nowa Szansa”, które zgłoszą się do właściwych instytucji celem wypełnienia załączników nr 2 i nr 6 do Regulaminu rekrutacji do projektu, i nie otrzymają wypełnionych załączników proszone są o pobranie zaświadczeń z właściwej instytucji.

Prosimy o weryfikację, czy wystawione zaświadczenia z urzędu pracy bądź ops zawierają wszystkie  informacje, jakie są na załącznikach projektowych! Brak takich informacji uniemożliwi przeprowadzenie właściwej procedury rekrutacyjnej dla danej osoby.

Rozpoczęcie projektu

Informujemy, iż z dniem 1.03.2014 r. na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Nowa Szansa”.

Od 17 marca br. uruchomiona zostaje rekrutacja uczestników i potrwa aż do odwołania. 

Osoby spełniające n/w wymogi formalne, tj.: Czytaj dalej